Ánh mắt bất lực từ người mẹ già...

0

Ánh mắt bất lực từ người mẹ già...

Cliphot69: facebook.commẹ tao bảo : tao đẻ m ra bình thường tưởng lớn ngoan ngoãn như nào giờ mới biết không phải tao đẻ ra con gái mà đẻ ra con giồ:)))

Tags

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Xin đừng spam ở đây. Tất cả các nhận xét được xem xét bởi quản trị viên.
Đăng nhận xét (0)